Ny overenskomst mellem Sundshedstyrelsen  og Dansk Tandlægeforening er trådt i kraft pr. 1. april 2015,
og det  betyder bl.a. at alle patienter skal  placeres i grupperne GRØN,  GUL eller RØD.

Hvad betyder det for dig?

– dine behandlinger,  din indkaldelse og for dine tilskudsmuligheder?

Sundhedsstyrelsen har med virkning fra 1. April 2015 besluttet, at når du fremover indkaldes til undersøgelse, vil din tandlæge her på klinikken hver gang skulle tage stilling til om du er grøn, gul eller rød patient.
Er du allerede i gang med et behandlingsforløb, indplacerer vi dig uden særskilt undersøgelse – og din behandlingsplan tilpasses til de nye retningslinier.

Hvad betyder det for dig?

Hvor du placeres afgøres af tandlægens vurdering af dit behandlingsbehov og af dine risikofaktorer, og har bl.a. betydning for hvor ofte du indkaldes.
Det påvirker også dine tilskudsmuligheder fra din region, og evt. fra Sygeforsikringen Danmark*

Er du GRØN?

Sunde tænder, tandkøb og mundhule placerer dig i GRØN gruppe.
Som GRØN bliver du indkaldt til fornyet undersøgelse her på klinikken med minimum 12 måneders mellemrum.
TILSKUD: I forbindelse med undersøgelsen er du berettiget til en tandrensning med tilskud fra din region.

Sunde rene tænder giver velvære!
Er du en af de mange som ønsker at få tænderne renset oftere, skal du huske at du som GRØN maksimalt kan få tilskud til tandrensning 1 gang om året. Yderligere tandrensninger sker alene ved egenbetaling*

Er du GUL?

Aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule placerer dig i GUL gruppe men kun hvis din tandlæge
her på klinikken vurderer, at du selv kan medvirke til en bedre sundhedstilstand: f.eks. ved at holde igen med søde sager,
stoppe med tobaksrygning og være endnu grundigere med tandbørsten.
Ved en fælles indsats kan du blive sygdomsfri, og overgå til GRØN gruppe.
Som GUL patient vil du, ud fra din tandlæges vurdering af dit behov, i løbet af året blive indkaldt til én
eller flere fokuserede kontrolundersøgelser her på klinikken.

TILSKUD: – Som GUL patient kan du få tilskud til mere end 1 tandrensning om året.

Er du RØD?

Aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule placerer dig i RØD gruppe når din tandlæge samtidig vurderer, at du p.t. ikke selv er i stand til at bedre sundhedstilstanden i mundhulen.
Det kan skyldes generel sygdom eller at du får medicin med bivirkninger. Din tandlæge sætter forebyggelse og behandling i gang, og du skal forvente at blive indkaldt hyppigt.

TILSKUD: – Du får tilskud til forebyggelse/tandrensning, behandling og kontrol efter behov*.
Skulle du ikke mere have behov for den medicin eller behandling som har haft bivirkninger er der mulighed for at Du kan skifte status fra RØD til GUL.
Videre herfra kan en snak med din tandlæge her på klinikken om hvad I sammen kan gøre m.h.t. forebyggelse og forbedret mundhygiejne muligvis bringe dig hele vejen – til GRØN.

NB:  Vær evt. også opmærksom på ændrede tilskudsregler fra Sygeforsikringen Danmark. Se mere på www.sygeforsikring.dk

 

Ordforklaring

 Hvad er ”aktiv sygdom”?    

Aktiv sygdom betyder, at du har sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, som kræver forebyggelse og/eller behandling. Det kan f.eks. være caries, tandkødsbetændelse, paradentose, syreskader eller anden sygdom. Hvis du har aktiv sygdom, vil det i nogle tilfælde være nok, at du får en individuel forebyggende behandling – også kaldet en IFB. Det gælder fx, hvis du har begyndende caries, og tandlægen vurderer, at du kan forhindre hullet i at udvikle sig, hvis du selv gør en indsats; og tandlægen instruerer dig i, hvordan du opretholder en god mundhygiejne. Samtidig med dette foretager tandlægen evt. en fluoridbehandling.

Hvad betyder ”risikofaktorer”?

Risikofaktorer kan påvirke din risiko for sygdomme i munden. Det er f.eks. dine tandbørstevaner, dit sukkerforbrug og forbrug af syreholdige fødevarer, alkoholforbrug, medicinforbrug, tobaksrygning og din sygdomshistorie.

oversigt

Svar på hyppigt stillede spørgsmål:

Bliver det dyrere at gå til behandling her på klinikken?

Hvis du er en af de patienter, som skal ofte til tandlæge, vil du i hvert fald i starten opleve lidt større udgifter til tandpleje.

HUSK at den bedste forsikring mod store tandlægeregninger er at være omhyggelig med tandbørste og tandtråd OG at gå til tandlægen i overensstemmelse med din tandlæges vurdering af dit behov herfor. Det kan godt være, at det koster penge at gå til tandlæge. Men det er dyrere at lade være!

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil komme oftere, end I anbefaler?

Du kan altid anmode os om ekstra ydelser, heriblandt forebyggende kontrolundersøgelser – mod egenbetaling.*

Hvad skal der til, for at jeg kan få mere end 1 tandrensning med tilskud om året?

Hvis du er gul eller rød patient, kan du få tandrensning med tilskud så ofte, som det ifølge tandlægens faglige vurdering er nødvendigt. Hvis du er grøn patient, kan du maksimalt få tilskud til én tandrensning om året.

Hvad gør jeg, hvis jeg er grøn patient, men får ondt i en tand, selvom der ikke er gået mindst 12 måneder?

Hvis du får smerter eller af anden årsag mener, at der er noget galt, skal du gå til tandlæge. Også selv om du er grøn patient, og der ikke er gået mindst 12 måneder, siden du sidst var til undersøgelse. Hvis der er behov for behandling, får du behandling med tilskud, hvis det altså ikke er en behandling, hvor der er 100 % egenbetaling. 

Desuden skifter du farve og indkaldes med udgangspunkt i, om du nu er gul eller rød.

Hvad nu hvis jeg er uenig med min tandlæge i, om jeg er rød, gul eller grøn?

Du bliver indplaceret som grøn, gul eller rød ud fra tandlægens faglige vurdering.

Hvis du ikke har tillid til tandlægens faglighed, kan du altid henvende sig til en anden tandlæge og bede om en såkaldt ”second opinion”.